Blagajne bema 83

Z uporabo blagajne je izpolnjena obveznost fiskalizacije prodaje. Ta re¹itev se uporablja v manj¹ih trgovinah in servisih, kjer ni potrebe po upravljanju skladi¹èa. S pomoèjo blagajne lahko natisnete povzetek poroèil o prodaji in celo podrobna poroèila.

Registrske blagajne z elektronsko kopijo omogoèajo tiskanje iz spomina, vkljuèno s kopije fiskalnih dnevnih poroèil in kopij vseh prejemkov ali dan. Pred nakupom gotovine moramo ugotoviti ali v perspektivi ni treba kombinirati blagajne z raèunalnikom. To je zdaj osnovno zdaj v sezoni gotovine. Niti sef ne more delati z raèunalnikom, èitalnikom kod ali celo predalom, zato se je treba pred nakupom blagajne obrniti na svetovalce v naèrtu izbire prave naprave. Fiskalna blagajna, ki je izdelana za & nbsp; lahko sodeluje z razliènimi napravami.

Srednje segmentne blagajne in sistemske blagajne lahko enostavno pove¾ete z raèunalnikom, na katerem je name¹èena kupljena programska oprema za trgovanje. Prodaja se izvede z uporabo blagajne, vendar je za izdelavo posodobitve inventarja na prenosnem raèunalniku najprej treba prebrati prodajo iz blagajne. Tudi z drugim blagom ali s spremembo shranjenih cen. Najprej delujemo v sistemu prodaje, nato pa ga dostavimo v valuto. Prodaja lahko obstaja na blagajni, ko je raèunalnik izklopljen. Odvisno od programske opreme iz blagajne, je prodaja potrdila po prejemu ali razsutem stanju. V tej re¹itvi vsi izdelki naèrtujejo na¹o situacijo v sestavi, zato je osnova precej velika, da bi pospe¹ili prodajo, je koristno uporabiti bralnike èrtne kode na blagajni in pri raèunalniku poenostaviti vnos blaga v skladi¹èe. Vedno, preden izberete blagajno in program, vzemite od strokovnjakov za informacije, ki bodo po potrebi izbrali dobro konfiguracijo.

V vsakem komercialnem podjetju lahko obièajno blagajno in raèunalnik zamenjamo z moderno re¹itvijo, ki temelji na POS raèunalniku z zaslonom na dotik, ki je prednalo¾ena komercialna programska oprema. Raèunalnik mora izbrati poleg tiskalnika, tako da blagajnik dr¾i velikost zaslona in natisnjen raèun v velikosti roke.