Cena o ieenja

Izvira, da potrebujemo prevod doloèenega besedila. Tudi, èe predstavlja isti angle¹ki èlanek, ki je nekoliko znan, seveda s tujimi jeziki, se lahko pojavi te¾ava. Na sreèo prevajalci in prevajalske aplikacije pridejo k nam z nasveti, ki bodo v tesnem in, kar je najpomembnej¹e za nas, svobodno pot, prevedli vse vrste besedil v celote. Ali bi bila uporaba prevajalcev tako dober program, ko bi vlagali v prvo fazo oèesa? & Odgovor je oèiten - seveda ne! In za ¾enske, ki kljub zdravemu razumu ¹e niso preprièane o zadnjem, bom posku¹al predstaviti nekaj dejstev, ki potrjujejo moje mnenje.

Najprej, prevajalec je lahko zelo nezanesljiv, ker uporablja dobesedne prevode, vendar ne uporabljam idiomov. Potem bo to dokazalo, da bo, na primer, reèi "ne moja skodelica èaja" (ne moj primer prevedeno kot "ne moja skodelica èaja". Zelo pomembno je, da so odvisni od pogosto uporabljenih fraz, ne pa od specializiranih stavkov, ki jih uporabljajo podjetja ali medicina. Tudi, èe bodo prevodi, ki so potrebni samo za nas, za individualne potrebe, ustrezni, resnièno v uspehu pomembnega dokumenta prevajalskega prevajalca, se ne moremo samo izpostaviti, da se nasmejamo, temveè tudi vedno napaèno razumeti v svetu, kar lahko pripelje do pomembnih posledic. & Nbsp Poleg tega prevajalec z umetno inteligenco ne pozna slovnice. Z uspehom prevajanja iz angle¹èine v na¹o se lahko ukvarjajo tudi z njim, toda pri prevajanju iz polj¹èine (ki ima zelo resno slovnico se lahko precej izgubi. In razlika med "sem bila v veliki finanèni situaciji" in "sreèam se v hladnem finanènem polo¾aju" je absolutno velika.

Prevajalec nas ne bo izvedel in zaprise¾en prevod. To ni vedno potrebno za uspeh vsakega prevoda. Potrebna je tudi faza, zlasti pri uspehu prevodov pomembnih uradnih dokumentov. Za zakljuèek, ne predlagam, da bi bil potreben prevod, ki ga je pripravil kvalificirani prevajalec. Najpomembneje je razumeti, za kaj potrebujemo besedilo. Èe je oglas, ki nam je poslan, pogovor s prijateljem, lahko brez te¾av vstopimo v besedilo prevajalca in ga vrnemo. Vendar pa strokovnjaki ne zaupajo vseh pomembnih e-po¹tnih sporoèil in dokumentov.