Centralni sesalnik youtube

Vakuumski ogrevalni sistemi, za razliko od tradicionalnih sesalnikov, ne pihajo v sesalnem zraku v bli¾ini sesalnega obmoèja. V tradicionalnih sesalnikih, filtri ne morejo ustaviti vse umazanije, ki se sreèuje v kraju. Dodatna prednost centralnih sesalnih sistemov je tudi zelo tiho delovanje. Namestitev centralnega sesanja pa je veliko dra¾ja. Obstaja potreba, da se posebna instalacija v obliki cevi in ¾ic, ki bo pokopan v stenah, pod tlemi, in celo nad stropom.

Centralni sesalni sistem je zgrajen iz veè elementov. Pomembna in najpomembnej¹a med njimi je osrednja enota. Nanj so podane toge cevi, ki gredo v sesalne centre, vstavljene v meje. Konec fleksibilne cevi se zlo¾i v najhitrej¹o vtiènico in zahvaljujoè temu je enostavno pritrditi, da odstranite umazanijo, prah in umazanijo iz hi¹e.

https://neoproduct.eu/si/denta-seal-izjemno-ucinkovita-moc-za-beljenje-in-obnavljanje-zob/

Centralna enota zagotovo ¾ivi modularno (ti split tip ali kompaktno. Je enakovredno telesu prenosnega sesalnika. ©e vedno se nahaja v poslovnih apartmajih, kot so gara¾a ali klet. Kompaktna izvedba centralne enote se napaja iz motorja, opremljenega z turbino, ki ustvarja negativni tlak. Sestavni element je tudi separator umazanije in posoda za umazanijo.Separator omogoèa razdelitev onesna¾evanja na te¾je in ni¾je. Moènej¹i zrak bo bolje filtriran.

Sesalni prikljuèki so name¹èeni v apartmaju v glavnih prostorih. V enodru¾inskih hi¹ah je za specifièno èi¹èenje celotne eta¾e obièajno dovolj le ena sesalna vtiènica.