Ginekologa v brestu zasebno

https://neoproduct.eu/si/diet-stars-ucinkovit-in-izjemno-okusen-nacin-kako-izgubiti-tezo/

Kolposkopija je pomemben pripomoèek kot ginekolog, zato se pred nakupom strokovnjaka storiti ogled proge. Pri ustvarjanju izbire optièno napravo tega standarda, je treba paziti, da sistemskih dejavnikov, ki stane & nbsp; se nikakor ni. & Nbsp; faktor najpomembnej¹i & nbsp; Vedite, da lahko nizka cena kolposkopija ka¾ejo slabe kakovosti, ki je izra¾ena pejoratively za skupine slike , nestabilnost in pomanjkanje opreme odjemnika toka hoje na temeljiti oceni zbranega vizualnega gradiva.

Kakovost slike mora biti kritièen kriterij, kajti pri nakupu kolposkopa so danes najpomembnej¹i parametri optiènega sistema. Treba je pogledati kraj dela leèe od znane vrste kolposkopa in preveriti, ali ima optièni sistem veè naèinov poveèave in kako ¹irok je obmoèje fokusiranja, to je slika, ki se osredotoèa. Toènost kolposkopa je ¹e posebej znaèilen element, zato mora roka odjemnika toka zagotavljati prost in jasen korak na vseh straneh. Ustrezno uravnote¾ena roka odjemnika toka in uporaba ustreznega razreda pnevmatskih aktuatorjev sta druga pomembna znaèilnost ustrezne opreme.

Kar zadeva kolposkop svetilko, so stare ¾arnice postale anahronistiène, vendar so ¹e vedno pomembne moène svetlobe in ponudbe njegove regulacije. Sodobne LED diode imajo ni¾je energetske zahteve, kar podalj¹uje ¾ivljenjsko dobo ¾arnice in odpravlja nevarnost segrevanja preskusnega polja. Zadnji pomemben vidik pri nakupu kolposkopa pa je ergonomija izdelka, ker je zaradi specifiènosti poklica ginekolo¹kega zdravnika vse funkcije zadevne optiène naprave treba opravljati kot enoroèno.