Industrijski sesalnik 1400w 20l suho in mokro

V na¹ih sobah èrpamo iz sesalnikov z nizko porabo, te sesalne naprave nam omogoèajo, da hi¹o ohranimo èisto. Vendar pa domaèi sesalnik ni dovolj za èi¹èenje velikih trgovin ali celotnih industrijskih dvoran. Industrijski sesalniki so bili narejeni za sesanje najveèje umazanije na najveèjih povr¹inah. Te naprave imajo zelo intenzivno sesalno skalo, zasnovane za mokre in vroèe aktivnosti, odstranijo zapletene prahove in gredo v stalni ali veèstopenjski naèin.

Revitalum Mind Plus

Razredi industrijskega sesalnika:Ta model sesalnikov so sveti titani knjige v pisarnah, proizvodnih dvoranah, podjetjih, pisarnah, podjetjih in prihodnjih industrijskih objektih. Sesalniki ali industrijski sesalniki, seveda, saj so modeli avtomobilov razdeljeni na oddaljene kulture in imamo sesalnike:- super razred, izjemno vzdr¾ljiv, za zelo naporno delo,- mo¾en razred za pogoje in posebne naloge,- kompaktni razred, zasnovan za naslednje re¹itve, inovativne sesalnike,- Z sesalci povr¹in, odstranjevanje super nevarnih snovi,- zadnja vrednost so sesalniki za tekoèine in sekance, ki se uporabljajo na proizvodnih poteh.

Znaèilnosti: \ tIndustrijski sesalniki so edinstveni stroji na kolesih, ki bistveno olaj¹ajo ¾ivljenje ¾ensk v velikih proizvodnih prostorih. Ponudba na trgu je oèitno dolga, delijo omenjeni razred, vrednost in sesalno moè. Delodajalci, ki si zapomnijo svoje zaposlene, morajo kupiti vsaj en izvod tega standarda, razen èe doloèena kategorija ne zadostuje. V primeru nevarnega razlitja tekoèine je s tak¹nim sesalcem enostavno odstraniti snov in brez izpostavljanja izgubi zdravja ustvariti poseben sesalnik. Te veènamenske naprave so tudi velike na gradbi¹èih, po vseh te¾kih delih bodo oèistile vse kraje pred prahom in prahom, ne bodo sledile na omre¾ju. Izbira prave predloge in oblike sesalnika je ¹e posebej pomembna, pri nakupu pa moramo vedeti, katero opremo bomo potrebovali, zbirka pa vkljuèuje tudi dva ali tri industrijska sesalnika, ki pa se ne prodajajo veliko in niso veè specializirani.