Komercialna dejavnost je

Vsak delodajalec je dolžan zaposlenemu zagotoviti varne delovne pogoje in mu posredovati informacije o grožnjah in nevarnostih, ki izhajajo iz opravljanja dejavnosti na določenem kraju. Gospodje morajo zagotoviti protieksplozijsko zaščito in požarno varnost.

Značilna naprava, ki se uporablja za povečanje stopnje požarne in eksplozijske varnosti, so akustične signalne naprave, imenovane tudi sonde. Prinašati bi morali dobro znana in močna zvočna opozorila, ki bodo omenjala skorajšnjo nevarnost ali na primer spremembo stanja posode.Širok izbor drugih vrst akustičnih naprav je odgovoren na našem trgu. Na voljo so glasbe, večtonske sirene, buke in gongi. Naprave so lahko električne ali ročne. Večina modelov je na voljo kot vgrajena možnost. Imajo drugačno velikost, obliko in tudi jakost zvoka.Vgrajeni elektronski zvočniki, ki jih je mogoče vgraditi v luknje s premerom približno 22,5 mm, so zelo funkcionalne. Naprave oddajajo jakost zvoka v lestvicah približno 80 dB. Zasnovani so za stvari tudi v veliko resnejših okoljskih pogojih.Večtonska sirena ima 8, 16 ali 32 različnih tonov in tudi svetlobni status, ki omogoča poudarjanje opozorilnega signala.Naprave za zvočno signalizacijo so običajno podane na delovnem področju. Še posebej v težjih industrijskih obratih, kjer je nevarnost eksplozije ali požara enostavno večja kot v prihodnjih krajih. Sirene imajo eno od dejstev sistema opozarjanja na povezano nevarnost.