Krakov za raziskave simptom izraelskega prebivalstva

Za mnoge od nas je Krakov predvsem dragoceni anahronizmi, združeni s svojimi kajzerami in galerijami, v katerih vsemogočni hvalijo nenavadna dejanja porcije. Velja pa omeniti, da se v frazeologiji eskapadov okoli sedanjega mesta lahko naučimo tudi zgodovine judovske skupine in se učimo z velikimi spomeniki, ki nas medtem pripeljejo k krakovskim Judom. Kje iskati take vabe? Če natančno odkrijemo zgodovino izraelske človečnosti v Krakovu, bi moral biti Kazimierz ključni dejavnik domačega naboja. Zato je ena najbarvnejših in najbolj gracioznih dežel, ki bi jo sodobni Krakov verjetno moral ceniti. Kaj vsemogočnega najti v takšnih pobegih? Na glavni liniji, ki je posvečena izraelski skupini Krakov, so predvsem obsežne zastarele sinagoge. Pravljično seznanjeni z Minionsko sinagogo, v katero danes nakazuje privlačna muzejska ustanova. Sinagoga vključuje tudi grob Remuh, obširno sinagogo in inovativni trg - to so druga zanimivost, ki je ne moremo zapustiti v tem delu Krakova. Čudovite koče, atmosferski obvozniki - tu so sedanja posestva, s katerimi bo denar prišel na sled odprave okoli Kazimierza. Zadnja pravica, zadnja radovednost prenaša, da je Krakov vedno večen, njegove ostanke pa dobijo tudi sedanji, ki se želijo seznaniti s kvačkanjem Narodnih starih družin tudi njihov razred.