Poljske kuhinje med miedzyrzec podlaski

Poljska kuhinja ne gre za najla¾je, zato je preveè stvar velikega ¹tevila mesa, ki ga najdemo v njej. Na nek naèin so bistvo dobre, poljske, domaèe kuhinje.

Organiziranje organov ni najpreprostej¹a naloga. Vsekakor je vsakdo naletel na truplo ali trdo. V kateri koli kuhinji naj bi na¹li predmet, ki nas bo za¹èitil pred kulinariènimi mishaps mesa - drobilnik na telo. Obièajno se kopièi iz veè deset majhnih rezil, ki so tesno zaprte. Ta pripomoèek je primeren za prebijanje mesa brez drobljenja kit. Idealen za vse vrste zrezkov in zrezkov. Rezila, s katerimi je opremljen mlinèek za vino, so narejena iz posebne nerjaveèe ne le za trajnost izdelka in za higieno in funkcionalnost. Vse ostalo je obièajno narejeno iz umetnega telesa. Meso, ki je bilo raz¾agano z drobilnikom, ohranja naravne sokove v notranjosti, kar vpliva tudi po cvrtju, ko dobimo soèno, mehko meso. Sam proces toplotne obdelave poteka enakomerno in hitreje. Podobno se èas mariniranja bistveno skraj¹a.

Lahko reèemo tudi, da zaèimbe, ki smo jih posuli z mesom, prodrejo v to, kar bo pripomoglo k neusklajenemu okusu mesa. Drobilnik mesa je idealna izbira za klasièno pestilo. Postopek priprave mesa poteka ne le bolj uèinkovito, temveè tudi bolj tiho. Obstaja absolutno varèevanje z energijo za domaèe ¾enske. Drobilnik, majhna velikost je ¹e posebej uèinkovita, prav tako je zelo enostavno prati pod tekoèo vodo, èeprav ni mogoèe vsega dati v pomivalni stroj. Na tej toèki je vredno seznaniti se s servisnim nasvetom. Roèno pranje se pona¹a s previdnostjo - rezila nas z lahkoto re¾ejo! Drobilec telesa je neloèljiv spremljevalec mnogih profesionalnih kuharjev, pa tudi domaèih ljudi, ki vedo, da bo ta oèitna oblika pripravila ¹ibko in soèno meso.