Prevajalska agencija alingua

Na¹e prevajalsko podjetje zaposluje le izku¹ene in visoko usposobljene prevajalce, ki zanesljivo dose¾ejo kakr¹nokoli naroèilo. Pred izmenjavo obvestimo kupca o predvidenih hitrostih in èasu dokonèanja.

Nudimo najbolj¹i razred prevajanja in zanimive, nizke cene. U¾ivamo zaupanja vredne kartice strank. Na¹e prevajalsko podjetje Krakow se osredotoèa na ustni in pisni prevod. Specializirani smo za osnovne in obièajne prevode. Obravnavamo prevajanje pravnih in poslovnih dokumentov, korespondence in strokovnih besedil. Ohranimo polno diskretnost informacij, objavljenih v besedilih, ki jih posreduje uporabnik. Imamo ustrezne certifikate, ki potrjujejo najvi¹ji razred storitev. Svojo prilo¾nost usmerjamo tudi na zasebne vodje, ko smo podjetje. Spoznajemo najnovej¹e metode prevajalske podpore produkciji. Uporabniki lahko naroèijo neposredno v svojem podjetju ali elektronsko. Ponujamo tudi druge vrste tolmaèenja: simultano, zaporedno, oddaljeno in pogajanje. Prva med njimi se med konferenco pogosto uporablja. Ne potrebuje posebne tehniène opreme. Priporoèa se z moèjo in natanènostjo. On lahko popolnoma prenese èustva govornika. Konsekutivno tolmaèenje pa je povezano z vernisanjem, vajami in stro¹ki. Prevede se prevod in izvirno besedilo. Imamo prevod na kraju samem za izlete in ¹tudijske obiske. Nato jih strokovno priporoèamo in obèutimo prevajalce. V primeru pogajalskega prevajanja prevajalec deluje kot pogajalec. Prevajalska agencija ponuja tudi prevajanje: standardno, zaprise¾eno in literarno. Specializiran je za prevajanje informatorjev, vodnikov in pogovornih pisem. Poleg tega ponuja konferenèno tolmaèenje, kar je velik izziv za ljudi, ki delajo v strokovni pisarni za prevajanje. Uporablja tudi specializirane prevajalce: tehniène, medicinske, informacijske, kemijske, finanène, poslovne, tr¾ne in pravne. Vabimo vas, da raz¹irite krog na¹ih zadovoljnih strank!