Prieeska za dekleta kodre

Sesalniki, ki se uporabljajo v industriji zaradi pomembnih obmoèij èi¹èenja, ki ¾elijo oèistiti vrsto nevarnih odpadkov, bi morali pomeniti ne le dobro raven rezervoarja in funkcionalnost, ampak tudi moè zla in obrambo pred eksplozijami. Vse te lastnosti izpolnjujejo ATEX sesalniki, zaradi èesar je zelo pomembno, da se zaènejo izvajati v te¾kih pogojih, ki so vèasih povezani z zdravstvenimi in ¾ivljenjskimi tveganji.

S sesalniki ATEX je mo¾no organizirati veliko razliènih suhih in mokrih onesna¾evalcev. Popolnoma se sooèajo z zbiranjem vseh vrst prahu, ¾lindre, odpadkov ali odpadkov iz litega ¾eleza, pa tudi tekoèine. ©tevilni novi modeli sesalnikov tega standarda omogoèajo, da se ujemajo z individualnimi pogoji, v katerih se naèrtujejo. Èistilni elementi sesalnikov so bili pridobljeni iz velikega razreda nerjaveèega jekla. Pred zaèetkom eksplozije v napravi, ki je povezana s kopièenjem ne¹tetih onesna¾evalcev, ¹èiti sesalno moè in uporabo posebej ojaèane in dodatno ojaèane aluminijevega filtrirnega sloja. To poènejo zahvaljujoè zadnjim vrednotam in izvedbam v velikosti èistilne opreme, ki se uporablja v razliènih pogojih.

Sesalniki ATEX so na voljo v razliènih vrstah s rezervoarji od 40 do 100 l, kar zagotavlja dolgoroèno dnevno delo brez praznjenja rezervoarja. Hkrati pa je s tako bogato velikostjo proizvajalec sesalnika zagotovil udobje prevajanja s sesalcem zahvaljujoè vgradnji velikih koles s posebnim zavornim sistemom.