Ventilatorji zasciteni proti eksploziji

Oznaka EX je posebna oznaka protieksplozijske zaščite, ki je nameščena na zaščitnih napravah in sistemih ali njihovih sestavnih delih in količinah.

V gibanju z velikimi nesorazmerji na področju varnosti v državah Evropske unije je bila sprejeta odločitev o poenotenju veljavnih vrednosti v posameznih državah članicah. Enotni zakoni omogočajo veliko enostavnejši in močnejši pretok blaga med državami EU. Tako se pojavlja t.i. Direktiva o novem pristopu, ki se je pokazala kot ključna rešitev za izboljšanje sodelovanja med državami članicami.Za nevarna območja in naprave, ki so namenjene vadbi na teh območjih, je treba omeniti dve osnovni načeli ATEX (iz francoske eksplozivne atmosfere:- Direktiva 94/9 / EU ATEX95 Evropskega parlamenta in Evropskega sveta (z dne 23. 3. 1994 na področju usklajevanja zakonodaje držav članic glede naprav, strojev in zaščitnih sistemov, ki so predvideni za obratovanje na potencialno eksplozivnih območjih,- Direktiva 99/92 / ES ATEX137 (z dne 16.12.1999, ki ureja minimalne zahteve glede zaščite in varnosti zaposlenih, ki so zaposleni v pomenu, v katerem lahko pride do ozračja eksplozije.Vse naprave EX morajo biti pravilno označene in opraviti vrsto preskusov, ki nameravajo odpraviti kakršno koli tovarniško napako. Direktive Evropske unije, ki jih je naša prejela leta 2003, natančno opredeljujejo in določajo načela dela in poimenovanja te vrste opreme.Nič na točki Atex ne boste našli tukaj.