Zapi i prodajo kpir vzorec

S prihodom leta 2013 je bila uvedena obveznost evidentiranja prodaje z blagajnami. Doloèbe zakona se nana¹ajo na podjetnike, ki opravljajo storitve in vzdr¾ujejo prodajo izdelkov, ne pa tudi na kmete. Veèina poslovnih subjektov (kot so frizerji, zdravniki ali mehanika & nbsp; imajo obveznost, da namestijo in uporabljajo blagajne za evidentiranje prodaje.

Za poroko ta cilj ne deluje takoj vsakemu podjetniku, ki ne more preseèi zakonske omejitve, ki jo je zakonodajalec nalo¾il na polo¾aj zasebnikov, ki je v veljavni zakonodaji doloèen na 20.000 poljskih zlotov. Tudi brez odloèanja v tej obliki ostaja dejstvo, ali podjetnik ¹ele zaèenja poslovati ali ¾e 10 let vodi to vlogo. Po prekoraèitvi zakonskega zneska je podjetnik pod gro¾njo kazni in sankcij odgovoren za evidentiranje prodaje z uporabo blagajn ali blagajn.

Mnogi vlagatelji in ¾elijo biti podjetniki se bojijo nakupa blagajne. Sedanji problem je ogromen in po mnenju ljudstva je pod nadzorom dr¾avnih organov v skupini podjetij, od katerih je odvisen tudi dr¾avni proraèun. Stanje je ravno nasprotno, saj lahko finanèni urad v pomembnem postopku prispeva k izbolj¹anju stanja in zmanj¹anju obsega dela. Preden kupite svojo prvo blagajno, je vredno vedeti o novih modelih in njihovih cenah (npr. Z vnosom gesla za iskalnik »cene blagajne«, ker bo vsak podjetnik iskal druge funkcije v odnosu do kampanje.

Preden naredimo nakup blagajne, da moram narediti evidenco v blagajni, je zelo pomembno, da vodimo evidenco o prodaji sreèe in storitev o stanju zasebnih subjektov v glavnem poslovnem letu, ki se imenuje posvetovanje z vodjo nalo¾enih vzorcev registracije, ki vodijo do teh omejitev. . Ne smemo pozabiti, da popolnoma nove vrste zagotavljajo raèune za polo¾aj zasebnikov in popolnoma neznane v primerih, ko prodaja ni fakturirana. Najpomembnej¹e je, da vhodni transferji jasno navajajo, na kaj se nana¹ajo, tako da prilo¾ijo raèun ali ¹tevilko naroèila in dober opis opravljene storitve ali blaga.